WYKAZ WÓD UŻYTKOWANYCH   LUB UDOSTĘPNIONYCH DO   WĘDKOWANIA DLA CZŁONKÓW   OKRĘGU PZW W   ELBLĄGU W 2018 r. LUB   OSÓB POSIADAJCYCH ZEZWOLENIE 
OKRĘGU PZW W   ELBLĄGU W 2018r.

1

JEZIORO BALEWO (BALEWSKIE)

2

JEZIORO BARLEWICKIE

3

JEZIORO BIAŁE

4

JEZIORO BURGALE (BRONOWSKIE)

5

JEZIORO DĄBRÓWKA MALBORSKA

6

JEZIORO DRUŻNO (UWAGA: REZERWAT   PRZYRODY - zasady wędkowania na stronie internetowej www.pzw.elblag.pl)

7

JEZIORO GŁĘBOCK

8

JEZIORO JERZEWO (BRACHLEWO)

9

JEZIORO KANIEWO (KONIECWAŁD)

10

JEZIORO KIERSYTY

11

JEZIORO MIEJSKIE W KISIELICACH

12

JEZIORO KOŚCIELECZKI

13

JEZIORO KRZYKOSY

14

JEZIORO KUCKI – KLECEWSKIE (JAROMIERZ, KLECEWO)

15

JEZIORO KUKSY

16

JEZIORO LICZE

17

JEZIORO ŁUKSZTY

18

JEZIORO MARTWE (JELENIA   DOLINA)

19

JEZIORO MERYNOS

20

JEZIORO ORNECKIE (MIECZOWE)

21

JEZIORO PARLETY

22

JEZIORO PASŁĘK

23

JEZIORO PASTWA

24

JEZIORO PIĘKNE (BAKUTIL)

25

JEZIORO PIERZCHAŁY (UWAGA: REZRWAT   PRZYRODY - zasady wędkowania na stronie internetowej www.pzw.elblag.pl)

26

JEZIORO PLIŃSKIE

27

JEZIORO PODGÓRZ

28

JEZIORO PODZAMCZE

29

JEZIORO RAKOWE

30

JEZIORO RAKOWIEC

31

JEZIORO SOWICA (MĘTNE)

32

JEZIORO STARE

33

JEZIORO SZTUMSKIE (ZAJEZIERSKIE)

34

JEZIORO SZYLENY

35

JEZIORO TYWĘZY

36

JEZIORO WANDOWO

37

KANAŁ BRAJTERYNA

38

KANAŁ CIEPLICÓWKA

39

KANAŁ ELBLĄSKI (na odcinku od pochylni Całuny do wału czołowego 
j. Drużno)

40

KANAŁ JAGIELLOŃSKI

41

KANAŁ LINAWA

42

KANAŁ PANIEŃSKI (w tym: Kanał Marzęciński, Izbowa Łacha, Kanał Żelichowski, Stara Tuga)

43

RZEKA BANÓWKA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

44

RZEKA BAUDA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

45

RZEKA BIEBRZA WARMIŃSKA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

46

RZEKA BRZEŹNICA (UWAGA:   UJŚCIOWY ODCINEK POŁOŻONY 
W REZRWACIE PRZYRODY JEZIORO DRUŻNO)

47

RZEKA BURZANKA (UWAGA:   UJŚCIOWY ODCINEK POŁOŻONY 
W REZRWACIE PRZYRODY JEZIORO DRUŻNO)

48

RZEKA DRWĘCA WARMIŃSKA (UWAGA: REZRWAT   PRZYRODY - zasady wędkowania na stronie internetowej. www.pzw.elblag.pl)

49

RZEKA DZIERZGOŃ (UWAGA:   UJŚCIOWY ODCINEK POŁOŻONY 
W REZRWACIE PRZYRODY JEZIORO DRUŻNO)

50

RZEKA ELBLĄG (od j. Drużno do górnej granicy Portu Elbląg; w granicach Portu Elbląg, w tym: rozlewisko „Ciepła Woda”)

51

RZEKA ELSZKA z dopływami z wyłączeniem wód znajdujących się 
w granicach rezerwatu przyrody Lenki.

52

RZEKA FISZEWKA*

53

RZEKA KUMIELA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

54

RZEKA LIWA (od jazu piętrzącego w m Kamieniec do j. Dzierzgoń; od 50 m. od wypływu z j. Liwieniec do ujścia do rz. Nogat.)

55

RZEKA ŁAŹNICA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

56

RZEKA MARWICKA MŁYNÓWKA (UWAGA: UJŚCIOWY ODCINEK POŁOŻONY W REZRWACIE PRZYRODY JEZIORO DRUŻNO)

57

RZEKA MŁYŃSKA STRUGA  

58

RZEKA NOGAT

59

RZEKA OMAZA

60

RZEKA PASŁĘKA (UWAGA: REZRWAT   PRZYRODY - zasady wędkowania na stronie internetowej www.pzw.elblag.pl)

61

RZEKA ROGOWSKA STRUGA (BIERUTÓWKA)

62

RZEKA WAŁSZA (UWAGA: REZRWAT   PRZYRODY - zasady wędkowania na stronie internetowej www.pzw.elblag.pl)

63

RZEKA WĄSKA (od dolnego stanowiska jazu w m. Klekotki do ujścia do 
j. Drużno)

64

RZEKA WISŁA KRÓLEWIECKA

65

RZEKA SAŁA (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga
i Lipienia)

66

RZEKA SREBRNY POTOK (obowiązują przepisy określone w Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia)

67

RZEKA SZKARPAWA

68

RZEKA TUGA

69

RZEKA TYNA *

70

STAWY BORNITY

71

STAWY KORZENIEWO

72

STAWY POŻWIROWE   W M. MINIĘTA

73

STAW W   BRANIEWIE PRZY UL.   DŁUGIEJ (PIEKIEŁKO)

 

UWAGA:

 

RZEKA TYNA I FISZEWKA UDOSTĘPNIONA DO WĘDKOWANIA WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 
W ELBLĄGU
 NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY OKRĘGIEM PZW 
W ELBLĄGU I GOSPODARSTWEM RYBACKIM MARIUSZ TEODOROWICZ.

     Treść uchwały nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian zapisów w zezwoleniach na amatorski połów ryb „W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi”

 Powrót na górę strony