ZARZĄD I ORGANA KOŁA GARNIZONOWEGO NR 23 W MALBORKUPREZES KOŁA - ZBIGNIEW CHRZANOWSKI

V-CE PREZES D/S SPORTU - MIROSŁAW WIERCIŃSKI

SKARBNIK KOŁA - PIOTR ORZECHOWSKI

SEKRETARZ KOŁA - KRZYSZTOF KROKWIŃSKI

V-CE PREZES D/S MŁODZIEŻY - ZENON KOWIEL

GOSPODARZ KOŁA - PIOTR PANKOWSKI

RZECZNIK DYSCYPLINARNY - MAREK WIRKUS

CZŁONEK KOŁA - BARTEK PYSZSKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
  PRZEWODNICZACY- JERZY KACZMARZYK
  CZŁONKOWIE - KAZIMIERZ SKOLIMOWSKI
  KRZYSZTOF KLEIN
SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
  PRZEWODNICZĄCY - ARIEL ŻARSKI
  CZŁONKOWIE -
  JAROSŁAW DZIEMBOWSKI
  JERZY ROGACZEWSKI
SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA KARTĘ WĘDKARSKĄ:

PRZEWODNICZĄCY - KRZYSZTOF KROKWIŃSKI
CZŁONKOWIE - MIROSŁAW WIERCIŃSKI
PIOTR ORZECHOWSKI