AKTUALNOŚCI

W środę 19 lutego Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu dokonał zarybienia Jeziora Koscieleczki leszczem w ilości 350 kg. Z koła Garnizonowego w zarybianiu udział wzięli Mirosław Wierciński oraz Jerzy Rogaczewski.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


WALNE ZGRO

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Garnizonowego nr 23 w Malborku rozpoczęło się w dniu 26.01.2020 r. o godz. 10:00 w sala Hotelu ,,DEDAL’’.
Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes koła Zbigniew Chrzanowski, który poprosił zebranych członków o uczczenie minutą ciszy dwóch zmarłych członków naszego koła kol. Czesława Hołodok i Czesława Czereszewskiego.

W dalszej części przywitał zaproszonych gości kol. Przemysława Klareckiego Wiceprezesa ds. Sportu ZO oraz kol. Andrzeja Kozłowskiego z koła PZW Nowy Staw. .
Po części oficjalnej przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, zapoznania zebranych z regulaminem i porządkiem obrad, powołania komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowej. .
W skład komisji uchwał i wniosków weszli: kol. Zenon Kowiel I kol. Piotr Pankowski natomiast do komisji Mandatowej weszli: Kol. Mirosław Wierciński i kol. Kazimierz Skolimowski (jednogłośnie) .
Przystąpiono do odczytania sprawozdań z działalności sportowej, finansowej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej i SSR. .
.
Kolejnym punktem było wyróżnienia za zajęte miejsca w GRAND PRIX Koła w 2019 r. .
.
I – miejsce kol. Krzysztof Klein.
II – Miejsce kol. Wiesław Klein.
III – miejsce kol. Ariel Żarski.
.
oraz wręczenie srebrnej odznaki PZW za zasługi dla wędkarstwa dla kol. Piotra Orzechowskiego i złotej odznaki PZW dla kol. Mirosława Wiercińskiego, wręczenia odznak dokonał Wiceprezes ds. sportu ZO kol. Przemysław Klarecki. .
Po krótkiej przerwie przedstawiono ,,Plan działania ‘’ i ,,Preliminarz Budżetowy na 2020 r. .
.
Przewodniczący otworzył dyskusję, w trakcie której odnoszono się do: .
.
- zwiększyć czcionkę w zezwoleniach, ponieważ nie można czytać tak małych liter.
- nie, przedstawienie racji (przedstawiciel ZO) i celowość zarybienia certą rz. Nogat.
- Okręg nie posiada koncepcji (planu) ochrony posiadanych wód – brak jakichkolwiek. Wyjaśnień w tym temacie.
- brak określenia w RAPR Okręgu na 2020 r. do jakiego miejsca poniżej śluzy Rakowiec zabronione jest spinningowanie od 01.01 do 31.04 (brak oznakowania) .
- dlaczego w terminarzu imprez ogólnopolskich na 2020 r. z udziałem reprezentantów okręgu nie ma ilości osób z okręgu mających prawo startu (śmieszne, żeby ZO uchwałą przyjmował część planu imprez ZG). .
- jakie moralne prawo i co chce przekazać Przewodniczący OKR prezesom kół w swoich szkoleniach biorąc pod uwagę protokół z kontroli GKR, czy ktoś się nad tym zastanowił ?. .
Po zakończeniu dyskusji głos otrzymał Przewodniczący Uchwał i Wniosków który przedstawił uchwały i wnioski podlegające głosowaniu: .
Uchwała nr 2/2020 w sprawie ,,Planu Działania na 2020 r. .
Uchwała nr 3/2020 w sprawie ,,Preliminarza budżetowego na 2020 r.’’ .
Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. .
Wnioski podlegające przegłosowaniu: .
.
1. Opracować i zamieścić na stronie internetowej okręgu precyzyjne, jasne i uczciwe dla wszystkich kół zasady rezerwacji wód na zawody wędkarskie.
2. Podać do publicznej wiadomości ile środków finansowych i z jakiej działalności przekazywanych jest rok do roku na SSR. .
3. Przedstawić w jakich obszarach i na czym polega współpraca ZO z Wodami Polskimi 4. Wprowadzić zakaz trolingu na j. Dąbrówka (całoroczny) .
Cztery wnioski większością głosów nie przyjęto do realizacji. .
.
Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonym gościom i członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym życzył zdrowia i miłych chwil spędzonych z wędką nad wodą w 2020 r. .
.Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
SPOTKANIE SENIÓRÓW KOŁA GARNIZONOWEGO NR 23 MALBORK 4.12.2019 r.

Tegoroczne spotkanie z seniorami Garnizonowego koła nr 23 odbyło się w dniu 04.12.2019 r . o godz.16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka.
Na spotkanie zostali zaproszeni :Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski w zastępstwie Jan Tadeusz Wilk oraz Przewodniczący Rady Miasta Paweł Dziwosz.
Zebranie otworzył Sekretarz koła Krzysztof Krokwiński który przywitał przybyłych gości i seniorów naszego koła, następnie głos zabrał Burmistrz miasta Malborka który wręczył świąteczny upominek dla Sekretarza koła oraz złożył życzenia wszystkim zebranym wędkarzom z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i nowego 2020 r.
Po wystąpieniu Pana Jana Wilka głoś zabrał Przewodniczący Rady Miasta Paweł Dziwosz który dołączył się do świątecznych życzeń i przekazał przedstawicielom zarządu upominek.
Krzysztof Krokwiński na ręce przedstawicieli miasta przekazał upominki w postaci kalendarzy i notatników wędkarskich od Zarządu koła z podziękowaniami za pomoc w organizowaniu zawodów wędkarskich , pomocy w pozyskaniu nowej siedziby dla koła .
W dalszej części spotkania dyskutowano o problemach wędkarzy , co można by było poprawić i zorganizować dla seniorów – wędkarzy naszego miasta. Dyskusja trwała w przyjemnej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.
W końcowej części spotkania sekretarz koła podziękował wszystkim za tak liczne przybycie na spotkanie, życzył wszystkim zdrowia jak najwięcej spędzonych godzin nad wodą oraz spokojnych i szczęśliwych świąt po czym wręczono wszystkim obecnym seniorom kalendarze wędkarskie na 2020 r.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA NR 23 W DNIU 17.02.2019 R. MALBORK HOTEL ,,DEDAL ‘’

W dniu 17.02.2019. roku wędkarze koła Garnizonowego spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes koła Zbigniew Chrzanowski, przywitał zebranych członków. Z ramienia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu obecny był Dyrektor p. Krzysztof Cegieł . Prezes zaproponował wybranie przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego jednogłośnie wybrano Zbigniewa Chrzanowskiego i jednogłośnie na sekretarza Krzysztofa Krokwińskiego. Przewodniczący przedstawił zgromadzonym regulamin i porządek obrad, który obowiązywał w trakcie całego zebrania. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Garnizonowego Koła PZW za 2018 r. .
W swoim wystąpieniu omówił:
- Zarząd odbył 10 posiedzeń, przyjął 20 uchwał w zakresie spraw finansowych, personalnych, gospodarczych i sportowych.
- realizacja ,,Planu działania ‘’ w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych, ochrony środowiska
- przedsięwzięcia realizowane na rzecz dzieci i młodzieży:
- Zawody z okazji ,,Dnia Dziecka’’
- zacieśnianie współpracy z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady miasta Malborka
Starostą Powiatowym, a w szczególności z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa.
- udział członków zarządu koła w zarybianiu rz. Nogat
- przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych koła,
- realizowanymi przedsięwzięciami w zakresie poprawy komunikacji i łączności z członkami koła,
- konieczność współpracy ze sponsorami i ludźmi dobrej woli, uaktywnienie seniorów – członków koła
- propozycję ,,Planu działania’’ na 2019rok.
a)- w sprawozdaniu z działalności sportowej koła za 2018 r kol. Mirosław Wierciński
przedstawił osiągnięcia członków koła w zawodach organizowanych przez zarząd koła
okręgu PZW w Elblągu oraz ogólnopolskich w dyscyplinach spławikowej i spinningowej.
b)- w imieniu skarbnika
kol. Zbigniew Chrzanowski szczegółowo zapoznał zebranych z działalnością finansową w
2018 r ( przychody oraz wydatki w § 401, 402 i 409 ,,Preliminarzem budżetowym ‘’
zamykającym rok 2018 i planem na 2019 rok zaakceptowanym przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu.
W dalszej części wystąpienia zebrani zostali zapoznani z aktualna tabela opłat na 2019 r
c)- Przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Jerzy Kaczmarzyk przedstawił sprawozdanie komisji
rewizyjnej o działalności Zarządu Garnizonowego Koła PZW w Malborku. Podkreślił, że
na podstawie rzetelnej kontroli dokumentów finansowych i dokumentujących
działalność zarządu nie stwierdza się żadnych nieprawidłowości
d)- Kol. Arjel Żarski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w sprawozdaniu podkreślił,
że nie było żadnych postępowań prowadzonych w stosunku do członków
Garnizonowego Koła PZW za naruszenia etyki wędkarskiej, dyscypliny i regulaminu.

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący zgromadzenia zaproponował wręczenie
odznaczeń i wyróżnień dla członków koła.
Po raz pierwszy Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego wprowadził w dniu 21 września 2018 r. odznakę ,,Wzorowy Młody Wędkarz’’.
Odznaka ta została przyznana dla kol. Marka Dziembowskiego za zasługi dla koła - uczestnictwo w zawodach jak również w zawodach okręgowych, sprzątaniu oraz we wszystkich pracach wykonywanych przez koło. Odznakę wręczył Dyrektor Zarządu Okręgu PZW z Elbląga Krzysztof Cegieł
Wręczenia pucharów, nagród i dyplomów dla pierwszej trujki z klasyfikacji GRAND PRIX koła za 2018 r , dokonał Dyrektor Zarządu Okręgu PZW z Elbląga Krzysztof Cegieł wraz z Prezesem Koła Zbigniewem Chrzanowskim. Nagrody otrzymali:

za I miejsce kol. Ariel Żarski
II miejsce kol. Krzysztof Klein
III miejsce kol. Marcin Lemanowicz

Po omuwieniu wszystkich spraw dotyczących zebrania sprawozdawczego Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim uczestnikom i gościom za przybycie i zakończył zebranie.


Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Powrót na górę strony