Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Koło Garnizonowe nr 23 Polskiego Związku Wędkarskiego w Malborku (dalej: Koło Garnizonowe Malbork).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bema 10/12, 82-200 Malbork.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Koło Garnizonowe Polskiego Związku Wędkarskiego w Malborku polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa klientom korzystającym z usług Koło Garnizonowe Polskiego Związku Wędkarskiego w Malborku nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie umożliwiającym przez przepisy prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: : kola59@o2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Bema 10/12, 82-200 Malbork

Informujemy również, że:

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.ROZUMIĘ ZAMKNIJ OKNO